Utbilda dig till en rosenterapeut

Att jobba med människor är oerhört givande och socialt. Känslan av att kunna hjälpa en annan individ att bli av med värk, problem och stress är oerhört starkt och vackert. Det gäller att kunna lyssna på individen, förstå besvären och problemen samt finna en lösning och metod som kan hjälpa den drabbade på bästa möjliga sätt. Rosenmetoden har genom åren hjälpt många människor att bli av med sina muskelspänningar och uppleva fysisk och psykisk avslappning. Den som utför rosenmetoden, behandlingen kallas för en rosenterapeut. För att kunna arbeta som en rosenterapeut behöver man självklart utbildning, träning och dessutom måste man vara intresserad av att arbeta med människor.

Den som ofta söker behandling för muskelvärk och muskelspänningar har haft problemen under en längre period men hela tiden intalat sig själv att problemen kommer att gå över. Klienterna som söker vård vill därmed snabbast möjligt bli av med värken för att kunna fortsätta som vanligt. Att vara rosenterapeut handlar därmed om så mycket mer än berörningar, det gäller att kunna läsa av och förstå klienten samt kunna kommunicera och förklara behandlingsprocessen för att skapa en förståelse om att läkningsprocessen tar tid.

Rosenterapeut är ett yrke där rätt kunskap är viktigt

Rosenterapeut utbildning och kunskap

Den som är intresserad av att utbilda sig till rosenterapeut skall vända sig till legitimerade och professionella utbildare som har erfarenhet och kunskap om rosenmetoden. Det är utbildningsledarna som skall förbereda och lära rosenterapeuten att notera och känna igen små förändringar i muskelspänningar och andningen. Som rosenterapeut bli man mer medveten om både den egna kroppen och klientens kropp samt den inre processen. En rosenterapeut skall kunna få sin klient att slappna av och känna tillit för att sedan med hjälp av berörning och ord hjälpa klienten att nå djupare obearbetade känslor och upplevelser. Att genomgå en utbildning betyder inte att man besitter all nödvändig kunskap. Det är med erfarenheten och tiden som kunskapen rotar sig och en förståelse för rosenmetoden och dess effekt uppstår.